Home Firma Autoryzacje Partner Norcom

Firma MedKom jest autoryzowanym partnerem Firmy Norcom Systemy Informatyczne w zakresie oprogramowania GlobalMed. GlobalMed – to prosty i funkcjonalny program do rozliczeń z NFZ w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Powstały w 2007 roku i eksploatowany obecnie w blisko 850 jednostkach system informatyczny przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obsługi rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatów zwrotnych, wydruk raportów statystycznych oraz dokumentów finansowych).

.