Home Usługi Audyt SI
Audyt systemów informatycznych

Audyt systemów informatycznych (SI) to proces gromadzenia i oceniania "dowodów" w celu określenia, czy systemy informatyczne i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i systemu, dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, efektywnie osiągają cele i oszczędnie wykorzystują zasoby firmy.

.

Audyt SI pozwoli:

 • osiągnąć operacyjne cele firmy,
 • zapobiegać wystąpieniu niepożądanych zdarzeń czy wykrycie ich na czas,
 • szybko korygować i minimalizować wszelkie zagrożenia.

W trakcie audytu oceniane są następujące elementy SI:

 • wydajność i optymalne wykorzystanie elementów sieci,
 • bezpieczeństwo sieci i danych,
 • usługi dostępne w sieci,
 • konfiguracja i stan sprzętu,
 • konfiguracja i licencje oprogramowania.

W wyniku przeprowadzenia audytu w siedzibie przedsiębiorstwa powstaje zestaw dokumentów:

 • inwentaryzacja urządzeń teleinformatycznych oraz oprogramowania,
 • dokumentacja topologii i organizacji sieci teleinformatycznej,
 • dokumentacja usług dostępnych w sieci,
 • zalecenia dotyczące działania infrastruktury teleinformatycznej,
 • zalecenia dotyczące optymalizacji zasobów i usług wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

Zalecenia i plany mogą dotyczyć takich aspektów jak:

 • poprawa bezpieczeństwa dostępu do informacji,
 • eliminowanie tzw. “wąskich gardeł” systemów,
 • rozbudowa funkcjonalności lub przygotowanie podstaw do późniejszej rozbudowy.

 

 
Reklama