Home Usługi Doradztwo informatyczne
Doradztwo informatyczne

Nasza firma oferuje swoim partnerom i klientom profesjonalne doradztwo, które poprzedzone jest dokładną analizą potrzeb klienta i posiadanej infrastruktury. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie dopasować rozwiązanie, co bardzo często pozwala naszym klientom obniżyć koszty wdrożenia i zarządzania systemami, a jednocześnie optymalnie wykorzystać zainwestowane środki. Oferta usług w zakresie doradztwa informatycznego sformułowana przez MedKom oparta jest na doświadczeniach, jakie zgromadziliśmy w trakcie wieloletnich doświadczeń związanych z realizacją projektów teleinformatycznych oraz prowadzeniem prac administracyjnych w zakresie infrastruktury.

.

W ramach w/w usługi Medkom oferuje:

 • przeprowadzenie analizy i oceny stanu systemu informatycznego firmy,
 • przeprowadzenie analizy potrzeb informatycznych firmy,
 • doradztwo przy wyborze (czy zakup) optymalnych rozwiązań  IT (oprogramowanie i sprzęt) na indtywidulane potrzeby klienta,
 • doradztwo przy realizacji projektów informatycznych,
 • racjonalizacja kosztów utrzymania, oraz zwiększenie efektywności zasobów informatycznych firmy,
 • pomoc w  zaplanowaniu inwestycji informatycznych w oparciu o analizę ekonomiczno-finansową,
 • zarządzanie wdrożeniem systemu informatycznego,
 • oracowanie strategii informatyzacji firmy,
 • okresowe audyty i konsultacje wspomagające rozwój systemu
 • analizy rozwiązań informatycznych,
 • opracowane i wdrożenie zasad bezpieczeństwa informatycznego (kontrola dostępu do danych, bezpieczeństwo systemów i serwerów, opracowanie procedur i szkolenia),
 • weryfikację legalności oprogramowania (dobór rozwiązań licencyjnych do konkretnych potrzeb klienta, audyt legalności zainstalowanego oprogramowania),
 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych (opracowanie wniosków zgłoszeniowych do biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO , opracowanie procedur postępowania i szkolenie pracowników, wdrażanie systemów wspomagających do przetwarzania danych).
 
Reklama