Home Oprogramowanie Dla firm R2płatnik system płacowo-kadrowy
R2płatnik system płacowo-kadrowy

R2płatnik to bardzo dobry, sprawdzony i w pełni funkcjonalny program kadrowo-płacowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. R2płatnik jest trzecią generacją systemów płacowo-kadrowych rozwijanych od 1992 roku. System charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, dopasowaną do wielkości firmy, szybkim wdrożeniem i prostą parametryzacją. Mimo intuicyjnej i łatwej obsługi system uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów i spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników. System polecany szczególnie dla małych i średnich firm oraz dla biur rachunkowych.

Ewidencja pracowników

ewidencja pracowników z podziałem na grupy

 • możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów
 • wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami

usystematyzowana struktura danych kadrowych

 • przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp
 • poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki
 • opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia

ewidencja umów o pracę i przeszeregowań

 • kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń
 • uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie
 • obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań

potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty

 • kontrola salda spłat pożyczek ratalnych
 • kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych
 • rozliczanie ryczałtu samochodowego
 • ewidencja kar i nagród

ewidencja wyposażenia

 • rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania

Rozliczanie czasu pracy

miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
 • kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
 • możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf)

karta urlopowa z kontrolą limitów

 • wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca

karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków

 • wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw
 • korekty do poprzednich zwolnień

ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń

 • biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę
 • ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń
 • możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy

rozliczanie płacy akordowej

 • możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy
 • szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej

Naliczanie wynagrodzeń

modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań

 • standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac
 • unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania
 • definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń

ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu

 • aktualizacja parametrów naliczania przez internet
 • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe)
 • automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt
 • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera
 • możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
 • oryginalny system kontroli naliczeń

rozliczanie umów cywilnoprawnych

 • naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło)
 • podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto
 • wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach
 • przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS

wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów

 • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS
 • współpraca z właściwym systemem bankowym

Raporty i zestawienia

rozliczanie wynagrodzeń

 • roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet
 • zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS
 • współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi
 • współpraca z programem do elektroniczej wymiany danych z NFZ
 • współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań i wypełnianie formularzy WnD, INF D-P, WnU, INF U-P

rozliczanie kosztów wynagrodzeń

 • szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia
 • szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5
 • współpraca z popularnymi systemami F-K

planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów

 • szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-03, Z-05, Z-06 i Z-12
 • zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia
 • eksport zestawień do innych systemów (np.Excel) w celu dalszej analizy
 • wysyłka zestawień pocztą elektroniczną

rozliczenia z pracownikami

 • estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje
 • seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce
 • możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy

Dodatkowe zalety systemu

wersje wielofirmowe

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
 • import danych firm z programu płatnik ZUS
 • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
 • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego

wersja sieciowa

 • baza danych o architekturze klient-serwer oparta na serwerze SQL
 • trójwarstwowa architektura aplikacji umożliwiajšca zdalnš pracę w sieci rozległej
 • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • kontrola operacji wykonywanych przez różnych użytkowników

bezpieczeństwo danych

 • pewność otrzymywania aktualizacji programu uwzględniających zmiany w przepisach
 • mechanizm automatycznej aktualizacji programu przez internet na wszystkich stacjach roboczych
 • rozbudowana wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 
Reklama